Wat houdt BKR toetsing in?

 

Voordat ik over de BKR toetsing begin zal ik eerst uitleggen wat het BKR is.

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie en is een instelling waar alles wordt bijgehouden wat leningen betreft. Elke in Nederland afgesloten lening wordt in een elektronisch dossier bijgehouden in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Dus wie een lening heeft en waar diegene een lening heeft is allemaal bij het BKR bekend. Allerlei soorten kredieten worden hier geregistreerd, zoals bijvoorbeeld telefoonabonnementen, creditcards en een autolening. Overigens wordt een hypotheek, net als dus de minilening, niet bij het BKR geregistreerd, tenzij je een betaalachterstand hebt opgelopen van 120 dagen.

Het doel van een BKR toetsing is dat geldverstrekkers gegevens op kunnen vragen van consumenten en daaruit kunnen afleiden of iemand kredietwaardig is en of diegene dus wel een lening kan aflossen. Als jij dus geregistreerd staat met een betaalachterstand heb je grote kans dat je aanvraag daarop wordt afgewezen (tenzij je natuurlijk voor een minilening gaat).

In principe is het ook ter bescherming van de consument, want als je opnieuw geld gaat lenen terwijl je nog schulden hebt worden je financiële problemen alleen maar groter.

Als jij gewoon altijd op tijd je verplichtingen nakomt hoef je niet te vrezen voor een BKR toetsing, maar als je een achterstand hebt opgelopen met betrekking tot betalingen of als er voor een vordering een incassobureau is ingeschakeld, dan wordt dit doorgegeven aan het BKR en krijg je een zogenaamde code.

Je krijgt eerst van de kredietgever bericht als ze een melding gaan maken bij het BKR. Vervolgens krijg je de letter A van Achterstand achter je naam. Wanneer je je betaalachterstand hebt afgelost terwijl de lening nog doorloopt wordt de letter A verandert in een H van Herstel. Als je de achterstand aflost wanneer de lening is afgelopen, blijf je een A achter je naam houden. Deze A van Achterstand blijft voor een periode van 5 jaar na de einddatum van de lening achter je naam staan. Na 5 jaar verdwijnen de gegevens automatisch uit je dossier.

Previous post:

Next post: